Tel. +39 081 333 47 47

Hotel Hermitage & Park Terme

Via Leonardo Mazzella, 78, 80077 Ischia NA, Italia (http://www.hermitageischia.it)

hotel-ermitage

Per Info:
email: hermitage@fabahotels.it
Tel. +39 081.984242 - Fax +39 081.983506

Ottieni indicazioni

Indietro